VITA SPA 1 1/2 INCH HEATER SPLIT NUT (VOYAGER)

VIT411054

Vita Spa 1 1/2 Inch Heater Split Nut (Voyager).