VITA SPA ULTRA PURE EUV3 OZONATOR, 120 VOLT, 60/50 HZ

VIT470130-1

Vita Spa Ultra Pure EUV3, 120 Volt, 60 Hz Ozonator With Mini J & J Plug.

THIS ITEM IS NO LONGER AVAILABLE